ทำไมเราถึงต้องใช้ duplicator

ทำไมต้องใช้เครื่อง Duplicator ทั้งๆ ที่เราก็มีคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว

เป็นหนึ่งในคำถามที่ผมต้องตอบอยู่หลายๆ ครั้ง ลองมาดูนี่ครับ

ถ้าคุณต้องการ ไรทแผ่น CD หรือ DVD จำนวน 100 แผ่น?

คุณอาจจะเลือกใช้บริการ จ้างบริษัท รับ COPY แผ่น CD/DVD

CD ราคา ต่อ 100 แผ่น อยูที่ประมาณ แผ่นละ 15 บาท

ค่าใช้จ่าย 100×15=1,500 บาท

DVD ราคา ต่อ 100 แผ่น อยู่ที่ประมาณ แผ่นละ 25 บาท

ค่าใช้จ่าย 100×25=2,500 บาท

ระยะเวลาการผลิตงาน ประมาณ 3 – 5 วัน แล้วแต่บริษัท*

แต่ถ้าคุณมีเครื่อง Duplicator Controller เอง

คุณก็จะสามารถ

กำหนดคุณภาพของแผ่น เพื่อที่จะสามารถเก็บรักษาผลงานของคุณได้นานขึ้น

ประหยัดค่าใช้จ่าย

CD ประมาณแผ่นละ 3 บาท 100 แผ่นค่าใช้จ่าย 300 บาท

ประหยัดได้ 1,200 บาท

DVD ประมาณแผ่นละ 7 บาท  100 แผ่นค่าใช้จ่าย 700 บาท

ประหยัดได้ 1,800 บาท

ประหยัดระยะเวลาในการผลิต*กรณีเลือกใช้ Duplicator Controller รุ่น 1 ออก 11

CD ใช้เวลาประมาณ 5 นาทีต่อ 11 แผ่น รวมเวลาที่ใช้ต่อ 100 แผ่น ประมาณ 50 นาที

DVD ใช้เวลาประมาณ 8 นาทีต่อ 11 แผ่น รวมเลาที่ใช้ต่อ 100 แผ่น ประมาณ 80 นาที

ถ้าธุรกิจของคุณหรือบริษัทของคุณต้อง ทำสำเนาแผ่น CD/DVD อยู่บ่อยๆล่ะ

คุณจะประหยัดค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่?


Call Now Button