รับไรท์แผ่นด้วยเทคโนโลยี Copy Protection

บริการเข้ารหัสไฟล์้ด้วยเทคโนโลยี Copy Protection ป้องกันการละเิมิดลิขสิทธิ์

บริกาีรนี้เหมาะสำหรับท่านที่มีทรัพย์ิสินทางปัญญาอันล้ำค่าในรูปแบบ DVD แล้วต้องการที่จะป้องกันผลงานของท่านไม่ให้ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ได้อย่างง่ายดาย

สิ่งที่คุณจะได้ีรับจากบริการนี้คือ แผ่น DVD ข้อมูลของคุณที่เข้ารหัสแล้ว จำนวนแผ่น แล้วแต่ความต้องการของคุณ ซึ่งทุกแผ่นที่คุณจะได้รับคือแผ่น DVD ที่ไม่สามารถนำไปก็อปปี้ต่อได้!!

สอบถามอัตราค่าบริการ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 087-562-4596

Call Now Button