5 ข้อแตกต่าง ระหว่าง ซีดี VS ดีวีดี

ในยุคนี้ แผ่น ซีดี และ แผ่นดีวีดี ในนำมาใช้ทางหลายๆกระบวนการทางเทคโนโลยี และมีความก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ และหลากหลายรูปหลายตามยุคตามสมัย CD คือ แผ่นบันทึก หรือ เก็บข้อมูลของเสียง หรือ Audio ที่แปลสัญญาณ ให้แสดงผลเป็นเสียง ผ่านเครื่องเล่น เครื่องอ่าน DVD หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบต่างๆ ในทุกวันนี้ ส่วนแผ่น DVD นั้น จะมีอัตราการเก็บข้อมูลที่ละเอียด และ จุทั้งไฟล์เสียง และภาพ ภาพยนตร์ ได้จำนวนมากกว่า CD มีหลายขนาด ให้เลือกใช้ตามความต้องการ

CD มีความจุที่ไม่มาก เหมาะสำหรับ บันทึกเสียง Auduio

แน่นอนว่า แผ่น CD นั้น จะทำหน้าที่บันทึกเพียง เสียง หรือ Audio เท่านั้น เนื่องจากการประมวลผลในการเบิร์น ถูกชุดคำสั่งให้ทำงานด้วยการบรรทุกข้อมูลเสียงลงในแผ่น โดย เริ่มต้นที่ 75 นาที ต่อแผ่น หรือ อาจจะมีหลากหลายชนิด ที่แผ่น CD ถูกผลิตขึ้นให้ทำงานได้มากชึ้น และ นานขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น

DVD สามารถบันทึกวีดิโอรายละเอียดสูงได้

แผ่น DVD หรือ แผ่นบันทึกเสียง ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ ความละเอียดสูงได้ อีกทั้งยังบันทึกได้นานเริ่มที่ 74 นาที ซึ่งมีหลายขนาดมาก เพื่อให้เลือกขนาดในการใช้งาน บางชนิดอาจมีวงประมาณ 90 นาที จะเป็นชนิดพิเศษ ที่สามารถบันทึกได้นาน เท่ากับหนัง 1 เรื่อง DVD หนึ่งแผ่น สามารถเก็บภาพได้ เพื่อฉายสไลด์ และ สามารถบันทึกเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ ตามชนิดของแผ่น DVD อีกด้วย

CD มีข้อจำกัด ด้านประสิทธิภาพของแผ่น

แผ่น CD นั้น เป็นแผ่น ที่มีความจุราวๆประมาณ 700MB หรือ 800 MB หรือ น้อยกว่านี้ก็มี แล้วแต่ชนิด ซึ่งในปัจจุบันแผ่น CD ก็นำไว้บันทึกเสียง เพื่อนำไปเปิดกับเครื่องมือต่างๆ เช่นเครื่องเล่น CD DVD คอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกเสียงตามโรงเรียน สถานที่ราชการ เนื่องจากข้อมูลไม่หาย อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพที่การแสดงผลของ Audio หรือ เสียงจากแผ่น CD อีกด้วย

DVD สามารถนำเข้าภาพนิ่งได้ เหมือนการฉายสไลด์

อย่างที่กล่าวไปข้าต้น แผ่น DVD สามารถนำมาใช้บันทึก ภาพนิ่งได้จำนวนมากๆ ได้ และสามาถนำเสียงเข้าไปใส่เพิ่มเติมได้อีกด้วย สามารถบันทึกไฟล์เสียง และ ไฟล์ภาพ อยู่ในแผ่นเดียวกันได้ และสามารถใช้งาน แสดงผลออกมาได้ดีเช่นรูปภาพที่บันทึกในแผ่น DVD สามารถฉายเป็นสไลด์ ได้

DVD มีหลากหลายชนิด สำหรับการเลือกใช้งาน

DVD มีหลายชนิด ในปัจจุบัน รวมแล้วสรุปน่าจะมีประมาณ 6 ชนิด เช่น DVD ROM,DVD –R,DVD-RW เป็นต้น บางชนิดก็จะมีลักษณะของการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป โดยรูปร่าง ลักษณะภายนอก นั้น เหมือนกันทุกประการ แผ่น DVD นั้นจะเป็น พลาสติกโพลิคาบอเนต ที่สามารถบันทึกเสียงได้ แต่ถายในชุดคำสั่งกับวัสดุข้างในต่างกัน ผลลัพธ์ในการใช้งาน บางชนิด DVD มีลักษณะที่เล็กใกล้เคียงแผ่นนามบัตรก็มี เรียกว่า แผ่น CD Card

Call Now Button